popup zone

학사일정
 • 2023. 11. 29 ~ 2023. 12. 15나노∙마이크로디그리 신청
 • 2023. 11. 29 ~ 2023. 12. 15복수∙연계∙융합전공 신청
 • 2023. 12. 01 ~ 2023. 12. 212학기 성적처리(입력)
 • 2023. 12. 04 ~ 2023. 12. 222024-1학기 교내장학신청(복지,새터민,국가유공자,종단추천)
 • 2023. 12. 08 ~ 2023. 12. 142학기 기말시험
 • 2023. 12. 14 ~ 2023. 12. 14종강
 • 2023. 12. 15 ~ 2023. 12. 212023-2학기 보강 시행기간
 • 2023. 12. 22 ~ 2023. 12. 272학기 성적처리(공시,정정)
 • 2023. 12. 22 ~ 2023. 01. 15겨울 계절학기
 • 2023. 12. 22 ~ 2023. 02. 29겨울 방학
 • 2023. 12. 26 ~ 2023. 12. 292024-1학기 학·석사연계과정 신청
더보기
공지사항더보기